Фејсбук страна

уторак, 16. новембар 2010.

8. СПОЉАШЊЕ ОКРУЖЕЊЕ: КОЈЕ СУ МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ УНУТАР КОНТЕКСТА ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА?

ДЕВЕТ ОСНОВНИХ ПИТАЊА

8. СПОЉАШЊЕ ОКРУЖЕЊЕ: КОЈЕ СУ МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ УНУТАР КОНТЕКСТА ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА?

 а) Какве су реалности заговарања у постојећем политичком контексту? Које су политичке могућности, ризици и ограничења могући?
б) Који се догађаји дешавају у друштву, а који могу утицати на тактике и ефективност стратегије?
Сигурно је да стратегија политике јавног заговарања треба одреди ризике различитих тактика наспрам реалности политичког система у коме мора да ради.
Такође и разноликости друштвених услова могу да утичу на успех стратегије (и одабраних тактика), као што је: степен подршке /независности медија, ниво јавног знања и интереса за промену, стање економије, година избора, рат, природне непогоде, интерес итд.

Нема коментара: