Фејсбук страна

петак, 19. новембар 2010.

Листа за проверу избора задатка јавног заступања

Критеријум
1. Постоје ли квалитативни или квантитативни подаци који показују да ће задатак поправити ситуацију?
2. Да ли је задатак достижан?
Чак и уз постојање опозиције?
3. Хоће ли задатак добити подршку много људи? Је ли људима довољно стало за то да би предузели акцију?
4. Хоћете ли успети да сакупите новац или друге ресурсе за подршку вашем раду на задатку?
5. Можете ли јасно идентификовати циљане доносиоце одлука? Која су њихова имена и позиције?
6 Да ли је лако разумети задатак?
7. Има ли задатак јасан и реалистичан временски оквир?
8. Имате ли неопходна савезништва са кључним појединцима или организацијама да остварите задатак? Како ће задатак помоћи у стварању савезништава с другим организацијама, лидерима/кама, заинтересованим групама?
9. Хоће ли рад на задатку дати људима прилике да науче  и укључе се у процес одлучивања?

Нема коментара: