Фејсбук страна

четвртак, 18. новембар 2010.

Надгледање и оцена успешности кампање јавног заговарања

Надгледање и оцена успешности се одвијају током читавог процеса јавног заступања. Пре предузимања кампање јавног заступања, важно је одлучити ко ће и како пратити план примене, оценити успешност или мерити резултате. Треба реално проценити колики степен промене се може очекивати у политици, програмима или финансирању, као резултат свих напора? Прецизније речено, шта ће бити другачије након завршетка кампање јавног заступања. Како ћете знати да се ситуација променила?
Да бисте сагледали како се одвија ваша кампања јавног заступања, предлажемо да процењујете успех ваших напора на крају неког циклуса доношења одлука. Наравно, ви можете тражити од неког „споља“ да процени ваш успех.
Упитник само-процењивања је подељен у шест области: задатак јавног заговарања, преношење порука/комуникација, коришћење података и истраживања, грађење коалиција, утицај на процес доношења одлука, и свеукупни проблеми у руковођењу/организовању.
Упитник за процењивање јавног заступања
1. Задатак јавног заговарања
 • Да ли се задатак вашег јавног заговарања одвија глатко или сте наишли на неке препреке? Које су то препреке и како се могу превазићи?
 • Шта још можете урадити да померите задатак напред? Да ли би вам стварање нових савезништава или повећавање вашег медијског досега помогло у испуњењу вашег задатка кроз процес доношења одлука?
 • Уколико ваш задатак не делује остварљиво, да ли можда треба да га мењате? Шта би било оствариво? Да ли бисте могли остварити макар део вашег задатка кроз преговоре или пристанак на компромис?
 • У којој мери је промена политике/програма резултат вашег задатка? Да ли сте остварили ваш задатак потпуно, делимично, или нисте нимало?
 • Да ли можете/да ли треба да покушате постићи остатак вашег задатка током следећег круга доношења одлука или треба да пређете на потпуно нови задатак јавног заговарања? Које су добре и лоше стране за сваку од ових одлука?
 • Да ли је промена програма/политике имала утицаја на проблем којим сте се бавили? Ако сте постигли ваш задатак у потпуности или делимично, да ли је он имао утицај који сте намеравали?
2. Преношење порука/комуникација
 • Да ли је ваша порука(поруке) допрла до циљаних публика? Ако не, како сте могли боље допрети до ових публика?
 • Да ли су ваше публике реаговале позитивно на вашу поруку (поруке)? Које су поруке биле успешне? Зашто? Које нису биле успешне и зашто? Како можете променити поруке које нису биле успешне?
 • Који канали комуникације су били добри за преношења поруке? Који нису били успешни и зашто? Како се ови облици могу променити или унапредити?
 • Да ли су медији пратили ваш рад? Да ли је то помогло вашем раду? Како се ваши односи са медијима могу побољшати?
3. Коришћење података и истраживања
 • Како је коришћење података и истраживања побољшало ваш рад?
 • Да ли су подаци представљени јасно и убедљиво? Како се могла побољшати ваша презентација?
 • Да ли је ваше јавно заговарање створило нова питања за истраживање? Да ли је потребно више података за подршку вашем задатку јавног заговарања? Ако је тако, да ли су подаци доступни на другом месту или морате предузети истраживање?
4. Процес доношења одлука
 • У којој мери је процес доношења одлука отворенији као последица ваших напора јавног заступања?
 • Да ли ће следећи пут бити лакше допрети до доносилаца одлука и убедити их? Образложите одговор.
 • Да ли је дошло до повећања броја људи укључених у процес доношења одлука, као последица вашег рада? Да ли је ово помогло или одмогло вашем раду?
 • Како можете унапредити начин на који утичете на процес доношења одлука?
5. Грађење коалиција
 • У којој мери је ваша коалиција била успешна у привлачењу пажње у односу на проблем и у грађењу подршке задатку јавног заговарања?
 • Да ли су информације преношене члановима коалиције на време? Како би ширење информација могло бити унапређено?
 • Има ли нерешених конфликата у коалицији? Како им се може приступити и како их решити?
 • Постоји ли висок ниво сарадње и размене информација између чланова коалиције? Како би односи унутар коалиције могли бити побољшани?
 • Да ли је коалиција добијала или губила неке чланове? Како можете придобити нове чланове и/или превенирати излазак чланства из коалиције?
 • Да ли је коалиција пружила могућност развоја лидерства код чланова?
 • Како је ваша коалиција помогла вашем јавном заговарању? Како можете проширити своју коалицију?
6. Свеукупни проблеми у менаџменту/организовању
 • Да ли је ваш рад у јавном заговарању финансијски покривен? Како можете набавити још ресурса?
 • Да ли је систем рачуноводства адекватан? Да ли можете донаторима дати тачан извештај о томе како је новац био потрошен?
 • Како су ваши финансијски ресурси могли бити коришћени ефикасније?
 • Да ли су сви догађаји остварени успешно и састанци вођени глатко? Који нису и зашто? Како се логистика могла унапредити?
 • Да ли сте Ви и ваша организација преоптерећени или обесхрабљени? Како можете добити више помоћи? Да ли треба да сузите ваш задатак или продужите временски оквир да бисте учинили ваш рад лакшим за управљање?

Нема коментара: