Фејсбук страна

недеља, 14. новембар 2010.

1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?

ДЕВЕТ ОСНОВНИХ ПИТАЊА
Успешна стратегија јавног заговарања даје одговоре на девет кључних питања:
1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?
Сваки напор јавног заговарања мора почети с јасно дефинисаним циљевима.
Међу овим циљевима важно је направити разлику који су дугорочни, а који краткорочни, који су садржајни (нпр. промене унутрашње политике), а који процесни (нпр. изградња осећања заједништва међу људима). Ови циљеви се морају адресирати на самом почетку, на начин који може покренути целу стратегију, привући људе и одржати се током времена.
1.а. Шта је проблем? Шта морате сазнати? Како ћете то сазнати?
Критични и први корак је да идентификујете проблем чије решење желите заговарати а то значи да сазнате стварне чињенице о овом питању те да цели проблем анализирате. Овај рад укључује пажљиво истраживање, које, ако је добро одрађено, представља базу за развој остатка стратегије, постаје вредно средство које гарантује ваш кредибилитет и развој даљих алтернативних предлога.
1.б. Који су ваши циљеви?
Сходно вашем разумевању проблема, једнако је важно развити јасне циљеве стратегије (нпр. забранити продају Телекома Србије), као и мерљиве краткорочне под-циљеве за постизање оних већих (нпр. осигуравање подршке кључних доносиоца одлука, прибављање прича за јавност, мобилизација подршке јавности кроз демонстрације или кампању писања писама).

Нема коментара: