Фејсбук страна

субота, 13. новембар 2010.

Темељи стратегије јавног заговарања за ЗАУСТАВЉАЊЕ ПРОДАЈЕ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

За сваки сегмент власти постоји стратегија којом се може савладати пасивно заговарање демократије.
Једна од најчешћих грешака у развоју стратегије јавног заговарања је у непознавању разлике између тактике и стратегије. Дакле, дефинишимо прво појмове .стратегија и .тактика.
  • ТАКТИКА је начин, поступак, средство за постизање одређеног циља. Постоје разне тактике као што су, на пример, нека специфична акција, циркуларне петиције, писање писама, одржавање протестних скупова и сл.
  • СТРАТЕГИЈА подразумева нешто много веће: план који нас води, кориштењем одређених вештина или тактика, до постизања јасно постављеног циља.
Стратегија је јасна процена тренутне ситуације, где желимо стићи и како ћемо тамо доћи.
Стратегија треба да утиче на основне актере који могу створити или утицати на промене везане за циљеве кампање. Стратегија може укључити различите изворе: извештаје стручњака, притисак, моралне аргументе, директно преговарање и заговарање од стране учесника и лидера кампање, итд.
Важно је да стратегија даје предлоге који су усмерени на решавање проблема, а не само да критикује постојеће стање. 
Такође је важно узети у обзир општу политичку атмосферу, укључујући и разматрања везана за институционалну, као и личну сигурност учесника кампање.
Стратегија захтева нашу свесност уочавања чињеница –
  • ГДЕ СМО,
  • ГДЕ ЖЕЛИМО СТИЋИ И
  • КАКО ТО НАМЕРАВАМО УЧИНИТИ.


Нема коментара: