Фејсбук страна

среда, 17. новембар 2010.

ОСНОВЕ ЗА СТВАРАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ АКЦИЈЕ ЈАВНОГ ЗАГОВАРАЊА

Док ће употреба различитих техника и стратегија у јавном заговарању варирати од случаја до случаја, следећи елементи представљају битне основе за квалитетно деловање. Не морате их све користити истовремено или наведеним редоследом. Свака ће ситуација захтевати посебну стратегију.
ОДЛУКА-ИЗБОР ЦИЉА
Приступ је комплексан-увијек треба проверавати доноси ли зацртани циљ стварно решавање проблема и хоће ли привући пажњу различитих група.
КОРИШТЕЊЕ ПОДАТАКА И ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ
Подаци су нам изузетно битни и често су најважнији аргумент. Које податке треба користити да бисте најбоље показали Шта вам је циљ?
КО СУ ПРИМАОЦИ ПОРУКЕ?
Када су циљ и тема одабрани, јавно заговарање усмеравамо према доносиоцима одлука или људима који могу на њих утицати.
ОБЛИКОВАЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ ПОРУКЕ
Креирајте поруку сходно томе коме је упућујете.
СТВАРАЊЕ КОАЛИЦИЈА
Моћ јавног заговарања потврђује се и бројношћу учесника укључених у достизање циља. Посебно тамо гдје су демократија и јавно заговарање нови феномени, укључивање већег броја група и појединаца служи и као ефикасна заштита.
Размислите, кога још можете укључити? Ко вам још може бити савезник?
УВЕРЉИВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Могућности утицања на доносиоце одлука су ограничене. Политичар вам може дозволити један сусрет, министар ће вам „поклонити“ пет минута, али брижљиво припремљена презентација, базирана на квалитетним аргументима, може претворити и кратко суочавање у успешну акцију. У суштини ви често имате само једну прилику за изношење става и јако је важно хоћете ли је знати искористити.
ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА
Свака активност захтева средства. Успешно јавно заговарање тражи дугорочно инвестирање времена, енергије и средстава. Како можете прикупити потребна финансијска средства-једно је од кључних питања на које морате знати одговорити.
ЕВАЛУАЦИЈА
Како знате јесте ли успјели стићи до постављеног циља? Како можете побољшати стратегију? Желите ли се бавити успешним јавним заговарањем, морате стално тражити повратне информације и процењивати уложени напор.


Нема коментара: