Фејсбук страна

среда, 17. новембар 2010.

ДИНАМИКА ОДНОСА УНУТАР КОАЛИЦИЈА

Коалиције су комплексне. Истоветност циља, жеља за заједничким деловањем али и несугласице у предузимању појединих корака, најчешће су истовремено присутне у свакој коалицији и чине је трајно динамичном.
ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ПРИСТУПА И ОДНОСА У ЗАЈЕДНИЧКОМ РАДУ
  • Демократско учешће - организације желе остварити заједничке интересе корисничке популације или властите интересе, али су вољне допустити другим организацијама у коалицији да такође остварују своје интересе. Демократским учешћем све организације имају прилику остварити своје интересе и преузети једнаку количину обавеза при заједничким активностима. Организације које своје интересе остваре на овакав начин биће вољне да поново сарађују или ће постојећем облику рада дати трајнији карактер.
  • Доминација - једна организација или особа воде главну реч у заједничком раду. Таква организација или појединац покушавају своје ставове и приоритете наметнути као приоритете коалиције. Друге организације у оваквим случајевима или иступају из савеза или из одређених разлога пристају на доминацију. Овакви односи се лако препознају при почетку сарадње и могу се преусмерити.
  • Манипулација - једна организација или особа манипулише другима, прикрива информације и тајно промовише властите интересе преко коалиције. Ово онемогућава потпуну и отворену комуникацију међу организацијама, тешко се препознаје и преусмерава, а порушено поверење међу организацијама је тешко поново успоставити.
  • Индоленција - једна или више организација нису спремне за сарадњу. Укључују се у коалиције и користе резултатима заједничког рада, али не учествују активно, не преузимају обавезе нити дају свој допринос.  Често пристају на доминацију јер их само занима крајња корист.
Успешне коалиције не губе фокус и при сваком конфликту који се јави унутар коалиције стварају се резултати. Успешне коалиције раде на једном одређеном или више питања, користе динамику и напетост и ослобођене су покушаја доминације.
Успешне коалиције морају бити рационалне и поставити циљеве који су остварљиви. Оне постављају и темеље за будуће кампање и укључују ширу јавност.


Нема коментара: